Програма на конференцията

АБСОЛЮТНОТО СЪЗНАНИЕ
Конференция в памет на Иван Гюзелев

6 октомври 2016 г.
Зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

П Р О Г Р А М А
9.30 – Откриване
9.35-11.15 – водещ – д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН)

 • Чл.-кор. проф. д.ф.н. Ангел Стефанов (ИИОЗ, БАН) – Самотният философски остров на Иван Гюзелев
 • Проф. д.ф.н. Нина Димитрова (ИИОЗ, БАН) – Религия и прогрес: философско-историческите размишления на Иван Гюзелев
 • Д-р Цветина Рачева (СУ) – Защо абсолютно съзнание?

11.30-13.30 – водещ – д-р Цветина Рачева (СУ)

 • Д-р Мирела Костадинова (ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово) – Иван Гюзелев и Габровското училище
 • Доц. д-р Емил Инджов (ТУ, Габрово) – Иван Гюзелев – Реформатор на българското учебно дело
 • Ива Ранковска (НАГ„Васил Априлов“) – Училищни диалози
 • Теодора Нинова (НАГ„Васил Априлов“) – Модулации (баща и дъщеря Гюзелеви)

13.30-14.30 – почивка
14.30-16.30 – водещ – чл.-кор. проф. д.ф.н. Ангел Стефанов (ИИОЗ, БАН)

 • Проф. д.ф.н. Добрин Тодоров (МГУ, София) – Представяне на Съчинения на Иван Гюзелев
 • Д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ, Благоевград) – Реално и идеално в концепцията на Иван Гюзелев за абсолютното съзнание
 • Д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) – Гюзелев като симптом
 • Доц. д-р Иван Колев (СУ) – Съзнанието и неговите неприятели

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

100 г.

100 г. от кончината на Иван Гюзелев.

cropped-ivan_giuzelev2.jpg

Posted in Uncategorized | Leave a comment