Библиография

ФИЛОСОФСКИ КНИГИ

 • 1916 – Абсолютното съзнание – Bewusstsein
 • 1907 – Светът като продукт на познанието. – Book

ДРУГИ КНИГИ

 • Кратка елементарна геометрия. 1873.
 • Програми на габровските училища. 1873.
 • Ръководство към физиката. 1874.
 • Начална алгебра. 1893.
 • Аксиомите в геометрията. 1894.
 • Основите на геометрията. 1894.
 • Теория на доказателствата. 1895.
 • Стойността на теориите във физиката. 1901.
 • Елементите на познанието. 1904.
 • Елементарно ръководство по изчисление премиите и резервите при жизнезастрахованието. 1911.